605 802 569 / 736 480 031

Reference

 • Severočeské vodovody a kanalizace ,a.s., Teplice
  rekonstrukce výtlačného potrubí 300 mm metodou vtahováním nového potrubí
 • Středočeské vodovody kanalizace, a.s., Kladno
  rekonstrukce tlakové kanalizace 200 mm metodou cracking
 • Plynostav Pardubice, holding
  bezvýkopová instalace ocelových chrániček metodou Grundoram
 • ABK – Pardubice,a.s.
  protlaky pro vodovody, kanalizace
 • Stamo Lipoltice s.r.o.
  protlaky pro plynofikaci města Dobrušky
 • VCES a.s., o.z. Vodohospodářské stavby Hradec Králové
  zarážení ocelových chrániček
 • … dalších 5000m protlaků ročně jako subdodávky pro více než 50 odběratelů.