Bezvýkopové renovace potrubí

Cracking
Provádí se rozbitím potrubí pod zemí a vtažením nového potrubí stejné nebo o dimensi větší velikosti

o_renovace